Wpis z mikrobloga

Czy ta żałosna, wspólna akcja Olszańskiego, Sykulskiego i Panasiuka pod szyldem: "to nie nasza wojna" została zakończona, po tym jak cała społeczność i wszyscy, którzy mają jakikolwiek autorytet rozjechali ich jak walec zgniłe pomidory?
Czy może ruble się skończyły?
Pytam z ciekawości, bo jakiś podrobiony baner zaprezentowali, jakieś spotkanie z którego ich wywalili to cicho.

#ukraina #olszanski #wojna #tojestnaszawojna
  • 2