Wpis z mikrobloga

Potrzebuje jednej komórki w której pokaże tylko łączna sumę kwot podanych w euro z wyłączeniem złotówek, ich ma w ogóle nigdzie nie liczyć. Wyglada to tak: =SUMA(D3:D100) kilka z komórek z tego przedziału będzie miało inna walutę i chciałbym żeby zostały pominięte