Wpis z mikrobloga

Tylko przypomnę, że firma INTEL jawnie dyskryminuje mężczyzn i promuje jedną płeć kosztem innej. Bardzo ważne, aby pamiętać przy wyborze procesora do komputera gejmingowego, że firma Intel dyskryminuje studentów i przejawia brak tolerancji i akceptacji. Dlatego firma Intel produkująca procesory do komputerów jest złym wyborem dla szanującego się mężczyzny.
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
CitiBank i lokaty w Citibanku czy konto oszczędnościowe, tak samo jak kredyty będą wspierały Citi Bank który dyskryminuje mężczyzn swoimi stypendiami tylko dla kobiet. Korzystając z produktów Citi Banku wspierasz dyskryminację ze względu na płeć.
http://shesnnovation.pl/

#intel #amd #dyskryminacjamezczyzn #lewackalogika #listawstydu #citibank
  • 3