Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 212 n.e. – cesarz rzymski Karakalla wydał edykt Constitutio Antoniniana, przyznający wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium prawa obywateli rzymskich. Cesarz uzasadniał swoje posunięcie argumentami religijnymi (zyskanie przychylności bogów). Ówczesny historyk Kasjusz Dion przypisywał edyktowi motywacje wyłącznie fiskalne (rozszerzenie podatków obciążających obywateli rzymskich na większość ludności bez zwolnienia jej z dotychczasowych świadczeń).

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-7

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 212 n.e. – cesarz rzymski Karakalla ...

źródło: w

Pobierz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 48 p.n.e. – w bitwie pod Dyrrachium Pompejusz był bliski ostatecznego zniszczenia Gajusza Juliusza Cezara. Wiosną 48 roku p.n.e. odciętej od źródeł zaopatrzenia armii Cezara zagroził głód. Nie zmieniły tej sytuacji posiłki przybyłe pod wodzą Marka Antoniusza, zwiększające liczebność armii Cezara do 25–35 tys. żołnierzy. Nie mogąc już dłużej czekać Cezar postanowił stoczyć bitwę i zniszczyć armię Pompejusza. Ostatecznie wojska Cezara uciekły w panice, co Pompejusz
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 48 p.n.e. – w bitwie pod Dyrrachium ...

źródło: w

Pobierz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 717 p.n.e. – według rzymskich przekazów pierwszy król i założyciel Rzymu, Romulus, zaginął wśród straszliwej burzy, jaka rozpętała się podczas wspólnych obrad ludu i senatu na Polu Marsowym. Głoszono, że to cnoty i zasługi wyniosły króla do nieba, gdzie przebywał jego ojciec, bóg Mars. Pojawiały się także głosy, że to wrogowie korzystając z burzy i ciemności zamordowali władcę i usunęli jego ciało. Wystąpił wówczas jeden z
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 717 p.n.e. – według rzymskich przeka...

źródło: w

Pobierz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Ludi Apollinares. W czasach republiki święto to łączyło się z ceremoniami religijnymi ku czci Apollina. Po raz pierwszy festiwal miał miejsce w 212 roku p.n.e. na cześć Apolla, boga uzdrawiania (zwłaszcza że był czas wojny punickiej), i trwał jeden dzień – 13 lipca. Z czasem święto wydłużyło się aż do ośmiu dni, gdzie dwa dni przeznaczone były na występy teatralne, dwa na igrzyska w
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Ludi Apollinares. W...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 68 n.e. – urodziła się Salonina Matidia, córka Ulpii Marciany, siostry cesarza Trajana oraz pretora Gajusza Saloniusza Matidiusa Patruinusa. Po śmierci ojca w roku 78 n.e. matka i córka znalazły się pod opieką Trajana i jego żony, Plotyny. Salonina często podróżowała ze swoim wujem i pomagała mu w podejmowaniu decyzji, kiedy objął on urząd cesarski. Podobnie jak swoja matka miała poświęconych szereg inskrypcji i monumentów w
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 321 n.e. – cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę. W pierwszym edykcie z 3 marca tego samego roku wprowadził niedzielny odpoczynek dla wszystkich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#3-7

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 321 n.e. – cesarz rzymski Konstantyn...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 419 n.e. – urodził się cesarz zachodniorzymski Walentynian III, syn Flawiusza Konstancjusza i Galli Placydii. Za panowania Walentyniana III zachodnie cesarstwo rzymskie straciło znaczną część swoich terytoriów na rzecz plemion germańskich (Wandalowie pod dowództwem Genzeryka, Wizygoci, Swebowie, Frankowie i Sasi). Nieudolne rządy Walentyniana III po śmierci matki doprowadziły państwo do chaosu.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#2-7

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 251 n.e. – zmarł cesarz Trajan Decjusz. W roku 250 plemiona Karpów zaatakowały Dację, natomiast Goci przekroczyli Dunaj i rozpoczęli plądrowanie terenów dzisiejszej Bułgarii osłabionych po wymarszu legionów Decjusza do Italii. Cesarz najpierw wysłał na te tereny starszego syna Herenniusza. Później udał się sam by walczyć z najazdem. Po pierwszym sukcesie pod Nikopolis armia rzymska została pokonana w bitwie pod Boreą. Po tej porażce Decjusz nie
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 350 n.e. – zginął cesarz (uzurpator) Nepocjan. Przebywający w Rzymie Nepocjan, kuzyn legalnego cesarza, panującego na wschodzie Konstancjusza II, próbował uzyskać od niego uznanie jako współcesarza obiecując pokonanie Magnencjusza. Mimo braku odpowiedzi dnia 3 czerwca 350 roku n.e. Nepocjan dokonał próby opanowania Rzymu i ogłosił się cesarzem opierając się w dużej mierze na gladiatorach i przestępcach. Przez kilka tygodni w mieście panował chaos. Dnia 30 czerwca
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 293 p.n.e. – konsul Papiriusz Kursor poświęcił świątynię boga Kwirynusa, której wzniesienie ślubował jego ojciec. Przy tej budowli, mniej więcej 100 lat później, architekt i inżynier Marek Witruwiusz ustawił w Rzymie pierwszy zegar publiczny. W swojej książce De architectura wspomina, że w Rzymie są w użytku przenośne zegary słoneczne – czyli niejako pierwsze zegarki kieszonkowe. Zegary słoneczne były głównymi czasomierzami aż do epoki renesansu.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#29-6

#
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 363 n.e. – armia rzymska po śmierci Juliana Apostaty obwołała cesarzem Jowiana – oficera gwardii, mającego 32 lata, chrześcijanina rodem z Singidunum (obecny Belgrad). Jowian zawarł pokój z Persami, oddając im 15 twierdz, wśród nich Singarę i Nisbis w Mezopotamii. Wywołało to powszechne oburzenie, cesarz jednak mógł spokojnie kontynuować odwrót.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#27-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 363 n.e. – armia rzymska po śmierci ...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 363 n.e. – cesarz rzymski Julian Apostata zginął podczas wyprawy wojennej w walce z Persami. Został śmiertelnie raniony włócznią w zamęcie bitewnym. Przy jego łożu do śmierci był przyjaciel, lekarz Orybazjusz. Przydomek Apostata, czyli Odstępca, został mu nadany przez późniejszych pisarzy chrześcijańskich ze względu na odstępstwo od chrześcijaństwa, w którym Julian wychował się, jako dziecko, i powrót do tradycyjnych rzymskich kultów religijnych.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#26-6

#imperiumromanum
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 363 n.e. – cesarz rzymski Julian Apo...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 79 n.e. – Tytus Flawiusz został cesarzem rzymskim. Po wstąpieniu na tron okazał się władcą łagodnym i wyrozumiałym. Pozytywnie oceniają go historycy w tym Swetoniusz. Nieszczęśliwie to za jego rządów nastąpiły kataklizmy: erupcja Wezuwiusza (79 n.e.), wybuchły pożar oraz zaraza w Rzymie (80 n.e.). Ponadto za jego rządów zakończono budowę Koloseum. Tytus bardzo zgodnie współrządził z Senatem, dlatego doczekał się życzliwych opinii rzymskich historyków. Podobno też
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 79 n.e. – Tytus Flawiusz został cesa...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 217 p.n.e. – nad Jeziorem Trazymeńskim odbyła się jedna z większych bitew II wojny punickiej, w której armia kartagińska pod wodzą Hannibala rozgromiła armię Republiki Rzymskiej, dowodzonej przez Gajusza Flaminiusza Neposa. Hannibal, swoim zwycięstwem nad Jeziorem Trazymeńskim, udowodnił że jest genialnym dowódcą i poważnym zagrożeniem dla niepodległości Rzymu. Ponieważ rachuba czasu wyprzedzała wówczas kalendarz słoneczny o blisko dwa miesiące, liczyć można, że bitwa rozegrała się, według
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 217 p.n.e. – nad Jeziorem Trazymeńsk...

źródło: w

Pobierz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 168 p.n.e. – w bitwie pod Pydną wojska rzymskie dowodzone przez Lucjusza Emiliusza Paulusa Macedońskiego zniszczyły armię macedońską Perseusza Antygonidy w ciągu jednej godziny. Rzymianie zabili około 20.000 Macedończyków przy stosunkowo niewielkich startach własnych (około 1000 legionistów). Wojska rzymskie wygrały bitwę, jak i całą wojnę – trzecią z kolei. Skutkiem bitwy pod Pydną było podporządkowanie Macedonii Rzymowi.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#22-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 168 p.n.e. – w bitwie pod Pydną wojs...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 451 n.e. – w bitwie na Polach Katalaunijskich Rzymianie i Wizygoci odnieśli zwycięstwo nad Hunami i zatrzymali ich najazd na Europę Zachodnią. Mimo zwycięstwa Rzymianie pozwolili Hunom się wycofać i ich ostatecznie nie zniszczyli. De facto jednak udało się nie dopuścić do marszu Attyli na Rzym.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#20-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 451 n.e. – w bitwie na Polach Katala...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, Obchodzono święto Minerwy (również 19 marca i 19 września) – był to czas, kiedy Rzymianie składali dary na cześć Minerwy – bogini mądrości, sztuki i rzemiosła.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#19-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, Obchodzono święto Minerwy (również 1...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 362 n.e. – cesarz rzymski Julian Apostata wydał edykt zabraniający chrześcijanom nauczania w szkołach. Młodzież chrześcijańska mogła natomiast do szkół uczęszczać.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#1-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 362 n.e. – cesarz rzymski Julian Apo...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 40 n.e. – urodził się Gnejusz Juliusz Agrykola. Był rzymskim dowódcą pochodzenia rzymsko-galijskiego, który poprowadził rzymskie legiony do podboju Brytanii. O jego życiu i osiągnięciach wiemy głównie za sprawą jego zięcia Tacyta, który opisał jego życie w dziele „Żywot Agrykoli”.
https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#13-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 40 n.e. – urodził się Gnejusz Julius...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 396 p.n.e. – dyktator Marek Furiusz Kamillus, zgodnie ze ślubem, dedykował bogini Mater Matuta, opiekunce kobiet i porodów, świątynię przy Forum Boarium w Rzymie.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-6

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 396 p.n.e. – dyktator Marek Furiusz ...

źródło: w

Pobierz
 • Odpowiedz