Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 98 n.e. – po śmierci Nerwy, adoptowany przez niego Trajan (45-letni) objął oficjalnie władzę w Imperium. Jego wybór przyjęto z radością i entuzjazmem w Rzymie. Nowo obrany cesarz ułaskawił wielu skazanych przez Domicjana ludzi, a ich własność prywatną zwrócił.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#28-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 27 p.n.e. – Senat rzymski nadał cesarzowi Oktawianowi tytuł Augusta. W ten sposób Oktawian stał się pierwszym cesarzem rzymskim, jakkolwiek przy zachowaniu wszelkich pozorów ciągłości ustroju republikańskiego (np. sprawował wielokrotnie urząd konsula w latach 31-23 p.n.e.). Używał oficjalnej tytulatury Imperator Caesar Divi filius Augustus. August sprawował pełnię władzy, skupiając w swych rękach kilka różnych urzędów oraz rozmaite kompetencje nadzwyczajne, nadane dożywotnio przez senat. Jego rządy były
źródło: comment_1673856632CgPGRucAddCyXMiHs6ZWmz.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 69 n.e. – cesarz rzymski Galba padł ofiarą spisku uknutego przez Othona. Marek Salwiusz Oton, niegdysiejszy zarządca Luzytanii i jeden z najwcześniejszych zwolenników Galby, rozczarowany tym, że to nie on, lecz Pizon objął miano następcy władcy, nawiązał kontakt z pretorianami, którzy obrali go swoim cesarzem. Dnia 15 stycznia 69 n.e. Galba, który natychmiast udał się na spotkanie z rebeliantami (był tak słaby, że musiał być trzymany
źródło: comment_1673771175KSKc9iU5rWsUpDhQfJpAYF.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 83 p.n.e. – urodził się Marek Antoniusz. Doskonały wódz rzymski, a jednocześnie błyskotliwy polityk. Ojciec Marka zmarł w młodym wieku i matka zdecydowała się ponownie wyjść za mąż, tym razem za Publiusza Korneliusza Lentulusa Surę. Został on jednak stracony na rozkaz Cycerona. Postawa Cycerona wywołała w młodym człowieku ogromne wzburzenie. Odtąd Marek żywił nienawiść do Cycerona.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#14-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #
źródło: comment_1673696067jESZncD2OpYQG5ABhfdPZc.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 27 p.n.e. – nastał Pokój Rzymski (Pax Romana). Było to określenie na stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa rzymskiego. Termin ten dosłownie odnosi się do I i II wieku n.e., kiedy to zasięg terytorialny był największy, a ekspansja militarna Rzymu ograniczona była do minimum. Nie miały miejsca żadne większe niepokoje państwowe, a władza była stabilna.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#12-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #
źródło: comment_1673510399BPs2cvjCenJDjJ7QmDjF2n.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 347 n.e. – urodził się Teodozjusz I Wielki, ostatni cesarz rzymski całego Imperium Rzymskiego, władający zarówno wschodnią jak i zachodnią częścią cesarstwa. Znakomity wódz. Po klęsce Rzymian pod Adrianopolem (378 n.e.) mianowany przez cesarza Gracjana współrządcą (augustem) we wschodniej części cesarstwa. Na drodze układów i zwycięstw osadził Gotów między Dunajem i Bałkanami (382 n.e.), wcielając ich do wojska rzymskiego. W 395 roku podzielił Imperium Romanum na
źródło: comment_1673419066NHTH2dVZ4McZlEbSMtDQZG.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 49 p.n.e. – Juliusz Cezar przekroczył Rubikon czym rozpoczął wojnę domową. Cezar wypowiedział słynne słowa – Kości zostały rzucone! – podczas przekraczania rzeki Rubikon, będącej symboliczną granicą pomiędzy Galią a Italią. W prawie rzymskim obowiązywał legiony zakaz przekraczania tej granicy, a ponieważ Cezar tą regułę złamał, było to de facto wypowiedzenie wojny. W ten sposób rozpoczął wojnę domową, która zakończyła się jego triumfem i pokonaniem swojego
źródło: comment_1673339055iJjaQOtWIOwfgZHVLGZsdZ.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, obchodzono Agonalia, święto ku czci boga wszelkich początków Janusa. W dniu obchodów Rex Sacrorum składał w ofierze barana w Regia, prosząc boga o przychylność oraz ochronę przed złem i śmiercią. Nazwa święta pochodzi od pytania, które przed złożeniem ofiary zadawał zebranym kapłan: „Agone?”, czyli „czy mam uśmiercić?”.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#9-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: comment_16732518844bRDzTrhDdbGKm069c6AAi.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 49 p.n.e. – senat rzymski za sprawą Katona Młodszego wydał tzw. ostateczny dekret (senatus consultum ultimum) pozbawiający Cezara władzy nad wojskiem i obligujący go do powrotu do Rzymu. Tam miał stanąć przez trybunałem za zbrodnie wojenne popełnione w walce z barbarzyńcami. Ponadto Cezar miał zostać uznany wrogiem publicznym i zdrajcą, jeśli nie rozwiąże armii i nie odda namiestnictwa Galii Lucjuszowi Domicjuszowi Ahenobarbusowi.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#7-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #
źródło: comment_1673093909ESsbFTXxbGCocUslDy3ir1.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 361 n.e. – Julian Apostata wziął udział w święcie Epifanii, by zjednać sobie chrześcijan. Wiosną wyruszył za Ren przeciw Alamanom i podstępem schwytał ich wodza Wadomara.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#6-01

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: comment_1672994874zgj9KfpxraxRO6DgWP7eCq.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 46 p.n.e. – miała miejsce bitwa pod Ruspiną w prowincji Africa. Stronnictwa, które brały udział w wojnie to optymaci pod dowództwem Tytusa Labienusa i popularzy pod dowództwem Juliusza Cezara. Była to jedna z ostatnich wielkich przegranych Cezara, w której to jego wojska zostały w znacznej części wybite. W pewnym momencie bitwy cezarianie zostali niebezpiecznie okrążeni, na widok czego, jak wspominają źródła, jeden z chorążych zaczął uciekać.
źródło: comment_167281399326wDhObst7Hb8HTnKL0dlm.jpg
która prawdopodobnie nie miała żadnego wpływu na nas Polaków.


@oremi: no i kompletnie się mylisz, bo akurat historia Rzymu miała dość istotny wpływ na to, że tacy Polacy w ogóle mieli szansę się pojawić na tym świecie.

A nawet niewielka zmiana przebiegu tego czy innego wydarzenia prowadziłaby wraz z upływem alternatywnej wersji wydarzeń do powstania świata coraz to bardziej odbiegającego od tego jaki znamy. Nie mówiąc już o tym, że dzisiaj
@vanillla_guy: dokładnie. Tak na szybko, gdyby Cezar poległ w tej bitwie Rzym pozostałbym republiką (przynajmniej przez jakiś czas) To zmieniłoby totalnie oblicze Imperium a co za tym idzie obraz starożytnej Europy, politycznie i demograficznie. Do tego chrześcijaństwo mogłoby się nie rozwinąć do obecnej formy. To w konsekwencji mogłoby doprowadzić do tego, że średniowiecze jakie znamy nigdy by nie powstało a co za tym idzie plemię Polan (gdyby takie w ogóle się
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 106 p.n.e. – urodził się Cyceron, rzymski polityk, mówca, filozof. Narodził się w Arpinum, mieście na wzgórzu niedaleko Rzymu i był synem państwowego żołnierza (equestrius). Stał się wielkim oratorem, filozofem i poetą, jednak wplątał się zbyt mocno w rozgrywki polityczne, co doprowadziło go do zguby i śmierci z rąk politycznych przeciwników.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#4-1

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: comment_1672735410JrQV2S3aCguLEFuZPr7Hnz.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 39 n.e. – urodził się cesarz Tytus, syn Wespazjana. Wsławił się głównie walką u boku ojca w czasie rewolty w Palestynie, po czym gdy ojciec wybył do Rzymu zdobyć tron cesarski, Tytus pozostał i w roku 70 n.e. zakończył rewoltę, zdobywając Jerozolimę i niszcząc Świątynię Jerozolimską. To wydarzenie rozpoczęło słynną diasporę, za co też ufundowano mu łuk triumfalny w Rzymie. Po śmierci ojca, jako starszy brat
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 457 n.e. – cesarzem Cesarstwa Zachodniorzymskiego został Majorian, który następnie uznany został przez cesarza wschodniorzymskiego Leona I. Majorian był cesarzem zachodniorzymskim w latach 457-461 n.e. Uważany jest za ostatniego niemarionetkowego władcę zachodniej części Cesarstwa. Zdołał przywrócić władzę nad większością Iberii i Galii. Jeden z niewielu cesarzy zachodniorzymskich, którzy podjęli energiczne i zdecydowane działania mogące ocalić Rzym przed upadkiem. Zachowało się wiele źródeł a propos życia i
źródło: comment_1672215660Fp39IFO2dxpq2YtaSZforx.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, obchodzono Dies Natalis Solis Invicti („Narodziny Niepokonanego Słońca”). Sol Invictus było starożytnym kultem, wywodzącym się z Persji, jednak czczonym głównie w Rzymie, skąd też otrzymało swoją nazwę. Kult wprowadził cesarz Aurelian w 274 roku n.e. Było ono poświęcone Mitrze, utożsamianemu z rzymskim bogiem Solem, czyli Słońcem. Święto upamiętniało jego narodziny w górach Zagros. Rzymianie w ten dzień obdarowywali się nawzajem podarkami i składali sobie życzenia, całowali
źródło: comment_1671960902CkqnQzypAIlspQBwukX141.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 3 p.n.e. – urodził się cesarz Galba, który panował od 8 czerwca 68 roku do 15 stycznia 69 roku, do swojej śmierci. Jego panowanie, po śmierci Nerona, zapoczątkowało wydarzenia nazywane potocznie rokiem czterech cesarzy. Najistotniejszy problem, z jakim zetknął się Galba podczas swoich krótkich rządów, związany był z przywróceniem państwowych finansów. Władca podejmował wiele niepopularnych decyzji, spośród których najbardziej niebezpieczną była odmowa wypłacenia pretorianom nagród pieniężnych,
źródło: comment_1671881469D8IKe9KIoCj9AYNbExJ2W1.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, obchodzono Larentalia, święto na cześć bogini Accy Larentii, przybranej matki bliźniaków Romulusa i Remusa i żony Faustulusa, pasterza, który znalazł braci w norze wilczycy. Oboje wyżywili i wychowali chłopców w swoim domostwie. Dnia 23 grudnia kapłan Kwiryna składał ofiary Manom w wąwozie Velabrum między Palatynem i Kapitolem, gdzie miał się znajdować rzekomy grób Accy Larentii. Inna część społeczeństwa rzymskiego tego dnia z kolei składała honory Larom,
źródło: comment_1671782009w4TDWgTykI5Fed51MSY4KJ.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 244 n.e. – urodził się cesarz Dioklecjan. Jego rządy rozpoczynają epokę późnego Cesarstwa Rzymskiego – dominatu. Dioklecjan przekształcił państwo rzymskie w monarchię absolutną, ustanawiając despotyczny system rządów, pozbawiając senat jednocześnie jakiegokolwiek wpływu na władzę. Dla usprawnienia rządów wprowadzono system tzw. tetrarchii, który polegał na równoczesnym panowaniu czterech podmiotów władzy: dwóch augustów i dwóch władców niższej rangi z tytułem cezara. Dioklecjan przeszedł do historii także, jako jeden
źródło: comment_1671695150RL9uEvLDdTkOYjZDDXfQz8.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 69 n.e. – cesarz Witeliusz został schwytany i zamordowany. Jak podaje Swetoniusz, a za nim Aureliusz Wiktor, sam Witeliusz został torturowany, następnie z pętlą na szyi w poniżający sposób zawleczony do Schodów Gemońskich, a w końcu zmasakrowane ciało na haku wrzucono do Tybru. Rządy Witeliusza charakteryzowały się wielką rozrzutnością w dziedzinie życia pałacowego.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#21-12

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #
źródło: comment_1671608227oYSRtNBrKMCaRf5nL2VHtD.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 69 n.e. – Wespazjan, ostatni żyjący pretendent do tytułu cezara, wkroczył oficjalnie do Rzymu, czym zakończył ten kuriozalny dla Imperium Romanum rok – rok czterech cesarzy. Witeliusz z kolei, przegrany w walce o tron, został schwytany w swoim pałacu i zabity przez motłoch. Wespazjan został nowy cesarzem Imperium i dał początek nowej dynastii – flawijskiej.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#20-12

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #
źródło: comment_167152171255gIHwpDMVTEk3OCfE4O6S.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 218 p.n.e. – wojska Hannibala zwyciężyły wojska Republiki Rzymskiej w bitwie nad rzeką Trebią – małą liguryjską rzeczką. Na placu bitwy poległo lub dostało się do niewoli około 20 tysięcy Rzymian, czyli połowa armii konsula Tytusa Semproniusza Longusa. Straty Kartagińczyków były nieznaczne. Zwycięstwo otworzyło Hannibalowi drogę do południowej Italii, a jak się miało okazać kolejnych zwycięstw.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#18-12

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #
źródło: comment_1671347343tqybzKQtxIDtk1pljsyd1f.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 497 p.n.e. – miało miejsce pierwsze święto Saturnaliów. Było to doroczne święto ku czci boga rolnictwa Saturna. Obchodzone było od 17 do 23 grudnia. Było to święto pojednania i równości. Najważniejszym obrzędem tego dnia było to, że panowie i niewolnicy zamieniali się na jeden dzień rolami. Ponadto zawieszano prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej. Saturnowi składano ofiary, a orszaki weselących się ludzi zmierzały przez całe miasto na uczty
źródło: comment_1671265933gEx6Bbrb1LGsVJ1bkRITF3.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 355 n.e. – Julian Apostata wyruszył do Galii. Tymczasem granica Renu, atakowana przez Germanów, faktycznie przestała istnieć. Julian wiódł ze sobą garstkę żołnierzy, którzy – jak powiadał – umieli jedynie się modlić, oficerowie zaś mieli w istocie nie tyle mu pomagać, ile czuwać nad jego lojalnością.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#1-12

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: comment_1669881909nZNSWUlxBXz29UlViq8oEf.jpg
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 67 n.e. – na igrzyskach istmijskich w Koryncie cesarz Neron prowadził zaprzęg dziesięcio-konny, z którego wypadł. Mimo porażki otrzymał wieniec zwycięzcy. W dowód wdzięczności ze środka stadionu ogłosił wolność dla całej Grecji, zwalniając jej mieszkańców z podatków na rzecz Rzymu. Ponadto obdarzył sędziów greckich obywatelstwem rzymskim oraz dużą ilością pieniędzy. (Swetoniusz, Neron, 24)

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#28-11

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #
źródło: comment_1669621306KXbqvVq5OThGX5E2ub7ecZ.jpg