Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 65 p.n.e. – urodził się Horacy, rzymski poeta. Twórczość Horacego uważana jest za szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta i wywarła ona znaczący wpływ na poezję europejską.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#8-12

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 65 p.n.e. – urodził się Horacy, rzym...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 43 p.n.e. – zmarł Cyceron, rzymski polityk (stronnik optymatów), mówca, filozof. Był popularyzatorem filozofii greckiej. Zasłynął ze stłumienia spisku Katyliny. Zamordowany wraz z bratem Kwintusem na polecenie Marka Antoniusza, który zemścił się w ten sposób za wygłoszone przeciw niemu Filipiki. Według historyka Liwiusza, Cyceron na chwilę przed tym jak żołnierz uciął mu głowę, miał powiedzieć podniosłe słowa: „Umrę za ojczyznę, którą tak często ratowałem”.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#7-12

#
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 43 p.n.e. – zmarł Cyceron, rzymski p...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 311 n.e. – zmarł cesarz Dioklecjan, który dążył do wprowadzenia monarchii absolutnej. Przeprowadził on reformy mające na celu wzmocnienia państwa (wprowadził współrządy czterech władców – tzw. tetrarchia, państwo podzielił na cztery części, podwoił liczebność armii, opodatkował ludność Imperium). Należy wspomnieć także, że za jego rządów nasiliły się prześladowania chrześcijan.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#3-12

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 311 n.e. – zmarł cesarz Dioklecjan, ...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 355 n.e. – Julian Apostata wyruszył do Galii. Tymczasem granica Renu, atakowana przez Germanów, faktycznie przestała istnieć. Julian wiódł ze sobą garstkę żołnierzy, którzy – jak powiadał – umieli jedynie się modlić, oficerowie zaś mieli w istocie nie tyle mu pomagać, ile czuwać nad jego lojalnością.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#1-12

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 355 n.e. – Julian Apostata wyruszył ...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 67 n.e. – na igrzyskach istmijskich w Koryncie cesarz Neron prowadził zaprzęg dziesięcio-konny, z którego wypadł. Mimo porażki otrzymał wieniec zwycięzcy. W dowód wdzięczności ze środka stadionu ogłosił wolność dla całej Grecji, zwalniając jej mieszkańców z podatków na rzecz Rzymu. Ponadto obdarzył sędziów greckich obywatelstwem rzymskim oraz dużą ilością pieniędzy. (Swetoniusz, Neron, 24)

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#28-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 67 n.e. – na igrzyskach istmijskich ...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 176 n.e. – Marek Aureliusz ustanowił swojego syna Kommodusa współcesarzem, zrywając w ten sposób z systemem adopcji następców. Po tym jak Kommodus objął samodzielne rządy uwypukliło się jego niezrównoważenie. Jego panowanie należało do jednych z bardziej okrutnych w historii całego Rzymu. W trakcie sprawowania władzy korzystał z usług tajnej policji i tym samym nie dawał Senatowi żadnej możliwości manifestowania swojego sprzeciwu dla jego rządów. Tym, co
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 176 n.e. – Marek Aureliusz ustanowił...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 43 p.n.e. – Gajusz Oktawian, Marek Antoniusz i Marek Emiliusz Lepidus zawiązali II triumwirat. Miał charakter oficjalny. Został powołany w Bononii (dzisiejszej Bolonii) w celu uporządkowania sytuacji w Rzymie po śmierci Gajusza Juliusza Cezara i ukarania jego zabójców. Triumwirowie zrealizowali cel w 42 roku p.n.e. gromiąc pod Filippi morderców Cezara. Następnie podzielili między siebie rzymskie imperium.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#26-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 43 p.n.e. – Gajusz Oktawian, Marek A...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Brumalia, trwające miesiąc święto na cześć Bachusa lub Saturna (grecki bóg Kronos). Nazwa święta pochodzi od słowa: bruma, czyli „najkrótszy dzień”. Uważa się, że jego obchody rozpoczął pierwszy król Rzymu – Romulus. Legendarny władca miał podobno zabawiać senatorów, wojsko i służbę przez cały miesiąc. W tym celu zapraszał kolejne osobistości na zabawy, w zależności od tego, którego dnia byli przypisani na listach. Zachęcał do
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Brumalia, trwające ...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 375 n.e. – oficerowie okrzyknęli w Aquincum (obecny Budapeszt) cesarzem młodszego syna z drugiego małżeństwa Walentyniana – Walentyniana II. Obejmując urząd miał ledwie 4 lata. Jego matka Justyna była poprzednio żoną uzurpatora Magnencjusza. Ponieważ starszy syn Walentyniana – Gracjan był już Augustem, dokonano podziału Zachodu: Gracjan miał władać Hiszpanią, Galią i Brytanią, a Walentynian II Ilirią, Italią i Afryką. Wobec małoletniości Walentyniana rządy sprawował wódz Merobaudes,
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 284 n.e. – Dioklecjan został cesarzem rzymskim po tym jak w czasie odwrotu po śmierci cesarza Karusa, jego syn i następca Numerian zmarł w niejasnych okolicznościach lub został zamordowany. Cesarz Numerian był przez niemal całą drogę, od Emesy w Syrii do Nikomedii niesiony w lektyce. W okolicach Nikomedii żołnierze uchylili zasłony lektyki i znaleźli rozkładające się ciało cesarza. Po odkryciu tego faktu Dioklecjan zamordował prefekta pretorianów
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 284 n.e. – Dioklecjan został cesarze...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 461 n.e. – Libiusz Sewer został cesarzem zachodniorzymskim z woli wodza germańskiego Rycymera, który faktycznie rządził Rzymem. Libiusz nie został uznany ani przez cesarza bizantyjskiego, ani przez część swoich poddanych. Jego władztwo obejmowało jedynie Italię, Sycylię i część krajów alpejskich.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#19-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 461 n.e. – Libiusz Sewer został cesa...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się targi i jarmarki (mercatus), które trwały do 20 listopada. Cyceron wspomina, że Numa Pompiliusz, w półlegendarny król Rzymu, ustanowił mercatus w celu ułatwienia handlu i powiązał go z ludi Cereales. Od tego momentu na rynkach gromadziło się więcej ludzi.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#18-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 9 n.e. – urodził się cesarz Wespazjan: głównodowodzący rzymskich wojsk w początkowej fazie powstania żydowskiego (66-73 n.e.), protoplasta dynastii flawijskiej oraz inicjator budowy Koloseum.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#17-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 9 n.e. – urodził się cesarz Wespazja...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 42 p.n.e. – urodził się cesarz Tyberiusz, syn Liwii i Klaudiusza Nerona. Po śmierci Gajusza i Lucjusza, synów Julii i Marka Agrypy, został adoptowany przez Augusta (wszedł do rodu Juliuszów) oraz zmuszony do adopcji Germanika, chociaż miał własnego syna. Toczył boje w Panonii (6-9 n.e.), a po klęsce Warusa (9 n.e.) bronił granicy na Renie. Jako władca był kontynuatorem polityki Oktawiana Augusta. Po śmierci princepsa przejął
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 42 p.n.e. – urodził się cesarz Tyber...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, obchodzono idy listopadowe, w czasie których miał miejsce festiwal ku czci Jowisza (Epulum Jovis). W czasie festiwalu zapraszano triadę bogów (Junonę, Minerwę i Jowisza), którzy towarzyszyli śmiertelnikom pod postacią posągów w czasie uczty. Jeśli świętowano w domu pomniki umieszczano często na ekskluzywnych sofach (pulvinaria) w najważniejszym miejscu przy stole. W czasie kolacji podawano najlepsze dania i wino, aby zdobyć sobie przychylność bogów.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#13-11

#imperiumromanum #ciekawostki #
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, obchodzono idy listopadowe, w czasie...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 308 n.e. – miał miejsce kongres w Carnuntum. Aby utrzymać pokój w Imperium Rzymskim, przywódcy tetrarchii ogłaszają Maksencjusza i Licyniusza Augustami, podczas gdy ich rywal Konstantyn I jest ogłoszony Cezarem Brytanii i Galii.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 63 p.n.e. – konsul rzymski Cyceron ujawnił podczas przemówienia w senacie spisek Katyliny. Po tym jak Lucjusz Sergiusz Katylina przegrał walkę o konsulat z Cyceronem postanowił dokonać zamachu stanu i siłą przejąć władzę. Sprzysiężenie przed senatem ujawnił Cyceron..

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#8-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 63 p.n.e. – konsul rzymski Cyceron u...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 15 n.e. – urodziła się Agrypina Młodsza, matka cesarza Nerona. Córka Germanika i Agrypiny Starszej, która została trzecią żoną Klaudiusza. W 54 roku n.e. otruła męża i przejęła władzę, następnie, usunąwszy Brytanika, syna Klaudiusza, wprowadziła na tron Nerona. Wpływy Agrypiny Młodszej stały się niewygodne dla Nerona, z którego rozkazu została ostatecznie zamordowana.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#6-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 15 n.e. – urodziła się Agrypina Młod...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Ludi Plebeii – igrzyska plebejskie – święto na cześć Jowisza, które trwało do 17 listopada. To święto religijne uświetniało plebejską wolność polityczną – albo wypędzenie ostatniego króla, albo zniesienie dominacji patrycjuszy. W czasie tego święta miała miejsce festa ku czci Jowisza (13 listopada), Epulum lovis – parada jazdy (14 listopada) oraz odbywały się widowiska teatralne (ludi scaenici), wyścigi i igrzyska – ludi circenses (15-17
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, rozpoczynały się Ludi Plebeii – igrz...
źródło: w
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 361 n.e. – w miejscowości Mobsukrene leżącej w pobliżu małoazjatyckiego miasta Tarsus zmarł śmiercią naturalną cesarz Konstancjusz II. Ammianus Marcellinus podaje, że śmierć miała nastąpić po trzech dniach choroby, prawdopodobnie febry. Na łożu śmierci jako następcę wyznaczył swojego przeciwnika Juliana Apostatę, jak się potem okazało zwolennika powrotu do tradycyjnych wierzeń rzymskich.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#3-11

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
Pobierz IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 361 n.e. – w miejscowości Mobsukrene...
źródło: w