Wpis z mikrobloga

@michal1498: "Hipomania – jedna z postaci epizodu maniakalnego (obok manii z i bez objawów psychotycznych), która w odróżnieniu od manii charakteryzuje się mniejszym zakłóceniem funkcjonowania psychospołecznego."
  • Odpowiedz
@michal1498: "Hipomania to łagodniejszy stan manii. W epizodzie hipomanii występuje większość z objawów manii, ale pacjenci przeważnie są świadomi zachodzących zmian i potrafią nie podejmować działań pod wpływem nagłych pragnień czy myśli. Najwyraźniej manię od hipomanii odróżnia stopień zaburzenia."
  • Odpowiedz