Wpis z mikrobloga

: no, gdyby krzyczał to samo co żukowska po twitterach czy lempartowa na marszach "kobiet" to byłoby super, c'nie? XDDD


@Fipaj: Kruwa, lecz czyż posługiwanie się językiem pozbawionym wulgaryzmów nie jest cechą dystynktywną tych załganych "0br0ńców cywilacji łacinskiej"?
No właśnie, dlatego nie ma granic pogarda dla tych załganych szmat.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz