Wpis z mikrobloga

Luty
Namiętności i emocje


13 lutego
Przyjemność może stać się karą


Gdy zrodzi się w tobie wyobrażenie jakiejś przyjemność, to — tak jak w przypadku innych wyobrażeń — uważaj, aby cię nie porwało. Wstrzymaj się z czynami, zrób sobie przerwę. Następnie wyobraź sobie zarówno sytuację, w jakiej doznajesz przyjemności, jak i późniejszy moment, gdy tego żałujesz i czujesz wobec siebie obrzydzenie. Potem porównaj to z radością i satysfakcją, jakie poczujesz, jeśli oprzesz się pokusie. Jeżeli jednak uznasz, że możesz się jej poddać, niech nie zapanują nad tobą związane z tym wygoda, przyjemność i czar. Wbrew temu pomyśl, o ile lepsza jest świadomość zwalczenia pokusy”.
— Epiktet, Enchiridion, 34

Samokontrola jest bez wątpienia trudna. Dlatego pomocna może się okazać znana sztuczka stosowana w dietetyce. W niektórych dietach dozwolony jest „dzień obżarstwa” — jeden dzień w tygodniu, w którym odchudzająca się osoba może jeść, co tylko zapragnie. Te osoby są zachęcane do tego, by w trakcie tygodnia zapisywały wszystkie potrawy, na które miały chętkę, tak aby mogły się rozkoszować nimi w trakcie uczty. Założenie jest takie, że jeśli jesz zdrowo sześć dni w tygodniu, i tak przynosi to korzyści.

Początkowo może wydawać się to świetnym pomysłem. Jednak wszyscy, którzy stosowali tę technikę, znają prawdę: każdy „dzień obżarstwa” prowadzi do przejadania się i późniejszego poczucia winy. Wkrótce takie osoby dobrowolnie rezygnują z takich dni, ponieważ ich nie potrzebują i zdecydowanie nie chcą. Przypomina to sytuację, w której rodzic nakrywa dziecko z papierosem i każe mu wypalić całą paczkę.

Ważne jest, aby powiązać pokusy z konkretnymi efektami. Gdy zrozumiesz, że pobłażanie sobie prowadzi do gorszych skutków niż opieranie się impulsom, pragnienia zaczną tracić na atrakcyjności. Dzięki temu samokontrola stanie się prawdziwą przyjemnością, a uleganie pokusom zaczniesz wiązać z przykrością.

#dailystoic
#motywacja #rozwojosobisty #stoicyzm

Na podstawie "Daily Stoic" Ryan Holiday Kup książkę
Tłumaczenie cytatu "Stoicyzm na każdy dzień roku"

Stoicki kanał discord: https://discord. gg/nCV4pV6w7X (usuń spację po kropce)
  • 19