Wpis z mikrobloga

Np. żeby zaznaczyć coś w sobie w programie i skopiować tekst


@Mateusz_Kopytoborski: aplikacje desktopowe działają w różnoraki sposób. Część używa silników przeglądarek, część natywne komponenty a część po prostu rysuje tekst/kontrolki na planszy jak gry komputerowe.

Tak czy owak zawsze było tak, że do debugowania potrzeba kod źródłowy.