Wpis z mikrobloga

@Bankobranie: @javelin

Oprocentowanie 8% w skali roku na Rachunku Oszczędnościowym Start w Raiffeisen Digital Banku jest efektem sumy oprocentowania standardowego (2,9%) oraz promocyjnego (5,1%). Pierwsze z nich do 30.12.2023 r. jest gwarantowane (tak więc 8% jest pewne do też do 30.12.2023 r.), a po tej dacie będzie ustalane kwartalnie na poziomie połowy stawki WIBOR 3M (czyli oprocentowania według którego banki deklarują wzajemne pożyczanie pieniędzy między sobą).

Czyli 8 proc. do końca