Wpis z mikrobloga

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

std::string PIN;

std::string PINY[6561];
int komb=6561;
int yesornot;

int main()
{
for (int k = 0; k <= komb; k++)
{
//generowanie pinu
srand(time(NULL));
int a = rand()%9+1;
int b = rand()%9+1;
int c = rand()%9+1;
int d = rand()%9+1;

std::string AA = std::tostring(a);
std::string BB = std::to
string(b);
std::string CC = std::tostring(c);
std::string DD = std::to
string(d);

PIN = AA + BB +
@423frewq4f23:
Oto lista poprawek, które wprowadziłem:

Dodałem nagłówek <string>, ponieważ używasz typu std::string.
Zmieniłem zmienną komb na stałą (const int komb), ponieważ rozmiar tablicy PINY powinien być ustalony na etapie kompilacji.
W pętli for zamieniłem warunek k <= komb na k < komb, ponieważ indeksy tablicy zaczynają się od 0, a nie od 1.
Przeniosłem inicjalizację generatora liczb losowych srand(time(NULL)) na początek programu, aby uniknąć generowania tych samych liczb przy każdej
@SmieszneZakola: Miałeś rację poprawiłem to i poprawiłem jeszcze tylko if(PINY[i]==PIN)
{yesornot = 1;
break;}else {yesornot = 0; k=k-1;}
Na:
if(PINY[i]==PIN)
{yesornot = 1;
k=k-1;
break;}else {yesornot = 0;}
I ruszyło
A dlaczego jest taki problem z tymi znakami <= jeśli mogę spytać?