Wpis z mikrobloga

via Android
  • 0
@onlajf ok, myślę że to would + perfect infinitive (to have told) tylko że passive (to have been told) jest w końcu strona bierna z czasu future perfect will have done - will have been done
@onlajf: wydaje mi się/zgaduję że ktoś opowiadał mi te historię kiedy bylem dzieckiem.

Jest to modalność w przeszłości. Tworzy się ją przez would+have +3 formę (w tym wypadku nakłada się na to jeszcze strona bierna). Porównaj np. should have done sth, could have done sth.

Od somebody often told me/would tell me/i heard this story [...] różni się tym, że jest bardziej dedukcją, zgadywaniem, przypuszczeniem (por. That will be the delivery
via Android
  • 0
@trzeba_bylo_uwazac hmm, może za mały fragment wybrałem ale to would jest jako czasownik modalny dla regularnych wydarzeń w przeszłości a w takim wypadku powinno być "I would be told that story..." shoul/could/would have + past participle to czẹść 3 conditionala a tu jest zwykłe zdanie oznajmujace, nie ma warunku
@onlajf: zauważ, że różnicę między would +do do opisywania zwyczajów a Would+have done opisałem po krotce wyżej.

Niemniej, czasownik would (w tym Twoim wypadku w czasie przeszłym i że stroną bierną) może być używany również jako domniemanie, zgadywanie, oczekiwanie, np.

The parcel would have arrived by now
Lub w stronie biernej
The parcel would have been delivered by now

Zgadujesz, że już przyszła. W innym kontekście to samo zdanie może być