Wpis z mikrobloga

Jeśli rozumiesz sens patentowania swoich pomysłów, posiadania praw autorskich do swojej twórczości


@pestis to dziala tylko i wyłącznie bo odpowiednie zapisy prawne tego chronią, gdyby nie byłoby tego patenty byłby równie bezwartościowe jak nft..

A jak ktoś chce zapisów prawnych to musi się pogodzić z pewnym rodzajem centralizacji, bo prawo może zawsze być zmienione na twoją niekożyść..