Wpis z mikrobloga

via Wykop Mobilny (Android)
  • 0
Wie ktoś czy istnieje jakaś ustawa w której jest napisane coś w stylu "teraz się mówi system ochrony zdrowia, a nie służba"? Szukam i mam wrażenie, że po prostu w ustawach przestano tego zwrotu używać.
#prawo #medycyna #polska
  • 4
@Jakupek: Termin "służba zdrowia" wprowadziła ustawa z 1939, później bardzo chętnie używała go władza ludowa. Dziś w systemie prawnym funkcjonuje pojęcie "system ochrony zdrowia" lub "system opieki zdrowotnej", z terminu służba zrezygnowano. Cały system to szereg ustaw, między innymi: Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Prawo farmaceutyczne, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Teksty ustaw znajdziesz W ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654