@Kera212: Arku, jeśli chodzi o nieprzychylne komentarze w kwestii energii prowadzącego, mam małą radę. Scenariusz. Można wypisać co się chce powiedzieć, choćby wypisać te kilka zapachów i kilka ich cech, 5 minut roboty to jest. Nic nie trzeba się uczyć na pamięć, spokojnie. Potem włączyć kamerę, zerknąć na kartkę i trzymać się kolejności, zobaczyć punkt, kilka zdań, ok koniec, potem zerknąć co następne, aha, ok to kilka zdań i dalej. Wtedy