Wpis z mikrobloga

#bekazkatoli #ras #krakow #skarbowka

W marcu 2018 r. hotel Wit Stwosz (właścicielem jest parafia Mariacka ) zawarł umowę na zakup służbowego Audi Q5 2.0. Według dokumentu wartość samochodu to ponad 208 tys. zł. .Zgodnie z umową po 35 miesiącach hotel mógł wykupić samochód z leasingu za 51,3 tys. zł. Po niecałych dwóch miesiącach od wykupienia samochodu hotel sprzedał pojazd księdzu Rasiowi.
Duchowny przelał na konto hotelu 51,3 tys. zł . Tym sposobem ksiądz Raś, jako osoba prywatna, kupił samochód po zaniżonej wartości.
  • 1