Wpis z mikrobloga

wtedy podobno i tak się zlicza do 1szej osoby na liście~info z piątnicy no bo skąd gdzieś mi przeleciała taka informacja


@MIKULZIOMAL: Bzdura. Art. 312 Kodeksu wyborczego ( https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf )

Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
@5da4266d3de6dbaf425a2d4fc16225d0: a czytałeś dosłownie zdanie dalej z tego co podlinkowałeś?

§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list kandydatów

Czyli 2 głosy na kandydatów z jednej listy się liczą
@Ayessare: aaa faktycznie, skoczyłem do warunków głosowania na prezydenta a nie do parlamentu, faktycznie art 227:

Jeżeli na karcie do głosowania znak „x” postawiono w kratce z lewej

strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy

kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę

kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na

posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w