Wpis z mikrobloga

Gorzej z powrotem xd


@knskk_: dlatego najpierw trzeba tam stworzyć warunki, pozwalające przeżyć w miarę godnie "aż do śmierci" ;)
Nie wiem, czy ktokolwiek zakłada lot powrotny pierwszych misji załogowych.
Gorzej z powrotem xd


@knskk_: Jaki problem z powrotem? Załogowa misja nie zostanie przecież wysłana bez statków powrotnych już gotowych na Marsie, pewnie ze dwóch na każdy przylatujący. Cała architektura Starshipa projektowana jest pod loty w dwie strony, dlatego Raptory są na metalox (łatwość pozyskania z marsjańskiego CO2).