Wpis z mikrobloga

@BiggerJapanTapczan: Nauczyciel nie pracuje za stawka(x)godzina. Nauczyciel ma stałe pensum, ma tylko przepracować ilość godzin tygodniowo według ustaleń planu zajęć. Za tyle ma płacone, a to co poza pensum robi to już mu nikt nie płaci. Sprawdzanie prac uczniów, kartkówki, sprawdziany itp to poza pensum - czyli niepłatne. Przygotowanie planu zajęć na następne zajęcia to poza pensum - czyli niepłatne. Rady pedagogiczne, spotkania (wywiadówki) z rodzicami to poza pensum - czyli