Wpis z mikrobloga

  • 1
@Bodhistawa dodaj kolumnę, w której porównasz dwie wartości i potem napisz licz.jeżeli na podstawie tej kolumny =if(c3>b3, więcej w noc, więcej w dzień)
  • Odpowiedz