Wpis z mikrobloga

Mireczki - pytanko. Czy ja dobrze to liczę. Dom ogrzewam 100% prądem (podłogówka, kabel oporowy). Bazując na projekcie zapotrzebowanie za ogrzewanie domu (20,5 st) to 50 kWh/m2 na rok. Z miesięcy ciepłych wyciągnąłem średnie zużycie prądu (AGD, RTV, ogrzewanie wody, itp.). W okresie zimowym odczytuje wartości z licznika 1.8.0, różnica dla dwóch sąsiadujących miesięcy daje mi rzeczywisty pobór. Mając pobór oraz średnie zużycie prądu dla sprzętu innego niż ogrzewanie domu wyliczam zbliżoną wartość dla czystego poboru prądu na ogrzewanie domu. Wartości te zestawiam ze sobą i wyliczam zapotrzebowanie na ogrzanie m2 na miesiąc. Robię to kolejno dla miesięcy, w którym ogrzewam dom. Sumując wszystkie miesiące ze średnim zapotrzebowaniem m2 na miesiąc wyliczam wartość dla kWh/m2 na rok - [suma za październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień (uwzględniam tylko miesiące gdy chodziło ogrzewanie)]. I teraz tutaj główne pytanie - mogę przyjmować surowe wartości kWh na ogrzewanie ? Czy tutaj trzeba jeszcze przemnożyć jakimś współczynnikiem ? Na chłopski rozum, wydaje mi się, że to prawidłowo liczę. Zaznaczam, że na chwilę obecną jestem kilkadziesiąt procent poniżej wartości z projektu, jestem zaskoczony - stąd moje pytanie. Temp. w domu to 20 stopni.
#domyszkieletowe #budujzwykopem #rachunki #rachunkizaprad #pge
Pobierz
źródło: kable_grzejne_w_posadzce
  • 4