Wpis z mikrobloga

@Gorazd: Jeśli masz godzinę zapisaną osobno, to godzina >= '00:00:00' and godzina <= '00:00:59' + warunek na datę. Jeśli jest tylko jedna kolumna z czasem, to between z wyliczonymi przedziałami. Niezależnie od warunku dobrze będzie jeśli indeks będzie nałożony na kolumnę/kolumny, inaczej mysql będzie musiał przeszukać całość.
msg.topic = "SELECT * FROM Nodred where Data BETWEEN "+ msg.data4 +" AND "+ msg.data5 +" AND HOUR(data) = 00 AND MINUTE(data) = 00 ";

return msg;