Wpis z mikrobloga

@Bartisss: przeszukać archiwa. Jeśli zachowały się dokumenty, to na nich są pieczęcie i tam najlepiej widać, jak się zmieniał herb miasta na przestrzeni dziejów