Wpis z mikrobloga

Łapcie świeżą ciekawostkę fizyczną.

Kolejny pomyślny test Ogólnej Teorii Względności Einsteina.

Naukowcom z eksperymentu MICROSCOPE udało się potwierdzić słabą zasadę równoważności z największą jak do tej pory precyzją. Dwa osobne stopy metalu umieszczone w satelicie na wysokości 710 km nad Ziemia spadają swobodnie identycznie z dokładnością 1 do 10^15.

Satelita został umieszczony na orbicie w 2016 r. na wysokości 710 km i krążył wokół Ziemi przez dwa lata. Aparat zawierał na swoim pokładzie (utrzymane w "sterylnym", pozbawionym szumu układzie) dwa cylindryczne stopy - jeden z tytanu, a drugi z platyny. Celem eksperymentu było wykazanie czy istnieją jakieś anomalie w spadku swobodnym między tymi metalami. Eksperyment wykazał już w 2017 r., że nie istnieją żadne różnice w spadku (precyzja rzędu 1 do 10^14). Obecna analiza wykazała zaś, że precyzja pomiarów sięga o jeden rząd wielkości więcej, a więc 1/10^15.

The MICROSCOPE experiment—built by the French National Center for Space Studies (CNES)—is the next step in the quest for the perfect confirmation of the equivalence principle [4]. Launched in 2016, the satellite orbited Earth for two years at an altitude of 710 km. Being in space, the experiment freed itself from many of the systematic uncertainties inherent to Earth-bound measurements, such as the noise from seismic vibrations or the gravitational-field variations caused by nearby mountains. In the experiment, two coaxial cylinders of titanium and platinum were placed in free fall in Earth’s gravitational field. The cylinders were held in place by electrostatic forces that corrected for tiny perturbations on the satellite. The researchers looked for deviations in those correction forces, which would have signaled that the two cylinders were falling at slightly different rates and that the equivalence was violated. In 2017, MICROSCOPE published their first results, showing no sign of a violation at the level of η≤10−14. The new publication by the MICROSCOPE team confirms the earlier result, reaching the mission’s projected sensitivity of η≤10−15.


Do wpisu załączam dla zaciekawionych graficzną, bardzo przyjemną, historię tegoż eksperymentu lub możecie wejść bezpośrednio na stronę: https://physics.aps.org/articles/v15/95

#fizycznenowinkifakera -> nowinki fizyczne i nie tylko - do obserwowania lub czarnolistowania.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chcesz zerknąć do archiwalnych tłumaczeń bądź nowinek fizycznych? Wejdź na: https://www.fizyczne-nowinki-fakera.pl/

#nauka #fizyka #kosmos #gruparatowaniapoziomu #ciekawostki
Pobierz Fake_R - Łapcie świeżą ciekawostkę fizyczną.

Kolejny pomyślny test Ogólnej Teorii ...
źródło: comment_1663240575rqzb8lOKTxCsh4rzn6Wd8s.jpg