Wpis z mikrobloga

03.02.2020 r. - #fizycznenowinkifakera - Dzisiaj będzie o problemach na styku mechaniki kwantowej i teorii względności, najnowszym eksperymencie z nanocząstką, obserwacjach LIGO/Virgo w styczniu, a także troszkę o klimacie.

1. Czy udało się rozwiązać problem paradoksu informacyjnego czarnej dziury?

Odpowiedź na pytanie brzmi: nie. Pomijając kwestię dosyć medialnego tytułu artykułu, autorstwa Yasunori Nomura, profesora fizyki i szefa Berkeley Center for Theoretical Physics w University of California w Berkeley, treść przedstawiona w tekście zawiera bardzo ciekawe informacje o pracach teoretycznych dążących do rozwiązania paradoksu informacyjnego czarnej dziury. Artykuł porusza kwestię, zabronionej przez mechanikę kwantową, utraty informacji w przypadku promieniowania Hawkinga. Próbami wyjścia z tej patowej sytuacji były (szczątkowo opisane w tekście), m.in. koncepcja firerwalla czy dualność cechowania-grawitacji Juana Maldaceny. Generalnie, Nomura, uwzględniając wspomniane wcześniej koncepcje, uważa, że opis dotyczący czarnych dziur (w tym problem paradoksu informacyjnego) najwidoczniej musi składać się z kilku "poziomów" - w jednym wygląda jak opis czarnej dziury w teorii względności, w drugim jak opis promieniowania Hawkinga, a w jeszcze innym jak holograficzna koncepcja Maldaceny. Jego ostatnie badania oraz praca Geoff'a Penington'a, Stephen'a H. Shenker, Douglas'a Stanford'a i Zhenbin'a Yang'a stanowią także część tych opisów. Nomura, podsumowuje następującymi słowami zbliżającą się, wg. niego, rewolucję pojęciową w fizyce:

Beginning with the era of Descartes and Galilei, revolutions in physics have often been associated with new understandings of the concept of spacetime, and it seems that we are now in the middle of another such revolution. I strongly suspect that we may soon witness the emergence of a new understanding of nature at a qualitatively different and deeper level.


2. Naukowcom udało się schłodzić nanocząstkę do najniższego możliwego poziomu (quantum limit).

[Fizykom z Uniwersytetu w Wiedniu udało się schłodzić, w zachowaniu podobną do kondensatu Bosego-Einsteina, składającą się z 10^8 atomów i o gęstości ciała stałego, nanocząstkę, od energii z temperatury pokojowej do najniższego dozwolonego jej stanu podstawowego.](https://science.sciencemag.org/content/early/2020/01/29/science.aba3993) Udało się im osiągnąć temperaturę 12*10^-6 K. Wyczyn ten zaś możliwy był dzięki zastosowaniu pułapki optycznej oraz chłodzeniu laserowemu. Rezultaty prac mogą być pomocne w badaniu zjawiska superpozycji w przedmiotach o dużych masach oraz wpływu grawitacji na zachowanie obiektów kwantowych.

Eventually, Aspelmeyer and colleagues aim to use cooled nanoparticles to study how gravity behaves for quantum objects, a poorly understood realm of physics. “This is the really long-term dream,” he says.

Our cooling, in combination with optical trap manipulation, may enable otherwise unachievable superposition states involving large masses.


3. LIGO/Virgo - 6 zaobserwowanych kandydatów na sygnały fal grawitacyjnych w styczniu 2020 r.

LIGO/Virgo prawdopodobnie zaobserwowało 3 zdarzenia pochodzące od czarnych dziur, 1 z tzw. "mass gap", 1 jest przypuszczalnie szumem oraz 1 to głośny ostatnio "burst".

4. Emisje "business as usual" wprowadzają w błąd.

Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z treścią komentarza dotyczącego zmieniającego się klimatu, a konkretniej nieco krytyczniejszego spojrzenia na problem modelowania scenariuszy klimatycznych, które dzielą się na kilka różnych wariantów. Artykuł prezentuje pogląd, iż najgorszy z możliwych scenariuszy klimatycznych (tj. podwyższenie się temperatury o 5 stopni C do 2100 r.) jest najmniej prawdopodobny, zaś zbyt nadmierne powoływanie się na ten model może powodować nadmiernie nieporozumienia. W tekście odnotowuje się, iż zgodnie z obecnym stanem wiedzy oraz aktualnymi danymi z emisji gazów cieplarnianych najbardziej prawdopodobny (choć i tak dosyć krytyczny w skutkach) scenariusz stanowi model, w którym temperatura do 2100 r. podwyższa się o 3 stopnie C.

#fizycznenowinkifakera -> nowinki fizyczne i nie tylko - do obserwowania lub czarnolistowania.( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #astrofizyka #kosmologia #kosmos #wszechswiat #ligo #virgo #globalneocieplenie #klimat #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow
Fake_R - 03.02.2020 r. - #fizycznenowinkifakera - Dzisiaj będzie o problemach na styk...

źródło: comment_i8M6yR7OLT8jg6ywNGg3KUsogqyUiGaJ.jpg

Pobierz
  • 24
  • Odpowiedz
Gdyby ktoś chciał się ciągle dopisać do bycia wołanym to może zaplusować ten komentarz.( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
@Czaper: Nie ma problemu, aczkolwiek codziennie wpisów nie będzie. Nie dam rady. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Myślę, że z czasem będzie to około 1 wpisu tygodniowo (jak dobrze pójdzie). Niemniej, zgodnie z życzeniem - wypisany.( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
via Wykop Mobilny (Android)
  • 2
@Fake_R: Zawsze jestem ciekaw jakim sposobem sa mierzone te ekstremalnie niskie temperatury. Czy są to jakieś sztuczki matematyczne, czy powstają mierniki, które są "idealne"?? Ciekawe jaka jest największa rozdzielczość pomiaru dla pomiaru energii w dżulach.
  • Odpowiedz
@Stiton: Przyznam się, że nie bardzo mam o tym pojęcie, ale wydaje mi się, iż znając wartości energii lasera i pól magnetycznych, którymi schładza się np. atomy to chyba powinno się dosyć “łatwo” oszacować poziom energii schładzanej cząstki.
  • Odpowiedz