Wpis z mikrobloga

Jeżeli sprzedałem 2 mieszkania (1 - tylko ja właściciel, 2 - współwłasność z żoną + hipoteka) przed upływem 5 lat podatkowych i kupiłem 1 (współwłasność z żoną) na własne cele mieszkaniowe to jakie dokumenty mam złożyć do US? I wystarczy 1 czy każdy swoje?
#podatki
  • 4
  • Odpowiedz