Wpis z mikrobloga

  • 0
100% błąd. Nie ma opcji żeby karp miesiąc przed świętami chodził jak za darmo po 2 dyszki( ͡° ͜ʖ ͡°) i to płat