Wpis z mikrobloga

Rok 2033
W związku z brakiem pozytywnych rezultatów #agenda2030 i #c40cities, na MMCXXXVII Szczycie Klimatycznym w Davos zadecydowano o otoczeniu Polski szklaną kopułą.
W ciągu dwóch dni dochodzi do wymarcia wszystkich organizmów żywych.
Poza martwą strefą, Matka Natura w ramach podziękowania odpłaca zwielokrotnionymi plonami. Sahara pokrywa się bujną trawą. Zaczynają spływać doniesienia o zaobserwowaniu gniazdujących ptaków Dodo. Polski rząd na uchodźstwie dzieli się zyskami z budowy kopuły.

#heheszki #smog
Panas - Rok 2033
W związku z brakiem pozytywnych rezultatów #agenda2030 i #c40cities,...

źródło: xd

Pobierz
  • 4