Wpis z mikrobloga

Zanim powstał Bitcoin. Cincinnati Time Store i labor note. Alternatywny system walutowy z XIX wieku.

Próby uniezależnienia się od pieniędzy emitowanych przez banki centralne nie są niczym nowym. Poniżej został przedstawiony tego typu przypadek realizowany już ponad 190 lat temu.

Geneza:

Josiah Warren urodził się 26 czerwca 1798 roku w Bostonie w stanie Massachusetts. Zmarł 14 kwietnia 1874 roku również w Bostonie.
Miał wykształcenie muzyczne.
Znany z m.in. wynalezienia lampy zasilanej smalcem której produkcja zapewniła mu sukces finansowy.

Uważany za pierwszego amerykańskiego myśliciela anarchistycznego zainspirował się poglądami Roberta Owena na tyle że zamieszkał w, założonej przez niego, komunie „New Harmony” w stanie Indiana w której spędził 2 lata. Jednak w 1827 roku opuścił osadę przewidując jej rychły upadek.
Wyciągnął wnioski z upadku tej społeczności i postanowił stworzyć eksperymentalny sklep który działałby zgodnie z jego poglądami ekonomicznymi.
Był zwolennikiem laborystycznej teorii wartości w której, jak tłumaczył, „koszt jest granicą ceny” przy czym koszt jest rozumiany jako ilość pracy potrzebnej do wyprodukowania danego produktu.
Zgodnie z tą zasadą stworzył, w maju 1827, sklep o nazwie „Cincinnati Time Store”. Znajdował się w Cincinnati w stanie Ohio.

Jak to działało?

W sklepie tym sprzedawano towary po kosztach czyli za dokładnie tyle za ile sprzedawca i właściciel sklepu - Josiah Warren je nabył, plus dodatkowo 4% ceny tego produktu na pokrycie kosztów transportu, czynszu itp. Cena była wyrażona w dolarach.
Sprzedawca „zarabiał” jedynie na tym że jeśli np. klient przez 20 minut kupował od niego produkty to tyle samo, tenże klient, był winny sprzedawcy swojej pracy. Oczywiście rodzaj pracy był taki jaki klient był w stanie wykonać.
Na „labor note” zapisywano: „należne Josiahowi Warrenowi, na żądanie, trzydzieści minut w pracy stolarskiej - John Smith", lub ”należne Josiahowi Warrenowi, na żądanie, dziesięć minut pracy z igłą - Mary Brown”.
Jeśli chodzi o moralne rezultaty systemu przedstawionego powyżej, w praktyce, to zapobiegał on niepotrzebnemu marnowaniu czasu sprzedawcy przez bezmyślnych nabywców; natomiast oznaczanie każdego towaru po cenie kosztów powstrzymywało wszelkie targowanie się i promowało wzajemny szacunek i zaufanie w miejsce ostrego handlu i nieufności.

Oprócz tego sklep ten był również magazynem, w którym przechowywano produkty nadające się do sprzedaży. Każdego ranka wywieszano raport o zapotrzebowaniu, w którym przez cały czas było widać, jakie towary zostaną przyjęte. Deponent, po oddaniu swoich towarów w depozyt, miał prawo wziąć w zamian inne towary o równej wartości ze sklepu lub przyjąć w zamian „labor note” Warrena.
A ponieważ te „labor note” były wyrażone w godzinach, a nie w dolarach, uznano za wskazane, by dla informacji handlowców wystawić listę, która została sporządzona z oszacowanej średniej długości czasu pracy (która dla Warrena była jedynym wyznacznikiem ceny produktu) dla wyprodukowania danych towarów podstawowych, pokazując ich ceny w godzinach.

Sklep cieszył się dość dużym powodzeniem. Korzystali z niego zwłaszcza ci którzy nie dysponowali zbyt dużą ilością gotówki.
Jednak w maju 1830 roku Warren zamknął sklep by założyć kolonie które funkcjonowałyby zgodnie z wyznawanymi przez niego ideałami (m. in. „Modern Times” położonej na Long Island w stanie Nowy Jork).

Podobieństwo do kryptowalut.

Żeby zdobyć kryptowalutę Proof of Work to (oprócz jej zakupienia np. na giełdzie Binance) górnik musi wykonywać obliczenia by wydobyć nowy blok. Po wydobyciu nowego bloku, więc i przedstawieniu dowodu pracy, górnik otrzymuje nagrodę w postaci powyższej kryptowaluty.

#cryptochallenge23
  • Odpowiedz