Wpis z mikrobloga

@Vedar: „Z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem – to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas: ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem – to wszystko, co nie jest naszym dziełem."
@Zbonszyn: Niezależne w tym sensie, że nie masz ich pod całkowitą kontrolą. Nieważne jak mocno się starasz i tak mogą zdarzyć się okoliczności, które zniweczą twoje starania. Na przykład możesz prowadzić zdrowy tryb życia, ale mając podatność genetyczną i na przykład wczesnodziecięcą ekspozycję na bodźce kancerogenne i tak zachowujesz na raka.