Wpis z mikrobloga

oddajcie stary

[tu wstaw dowolną nazwę]

@vofeen: To nigdy i nigdzie nie zadziałało... Przystosuj sie albo giń niestety. Rozważam powoli druga opcję, bo kuwa #!$%@? widzę co tu się teraz dzieje.