Wpis z mikrobloga

#policja #prawo #zima #samochody #mandat

Cześć,
W związku z tym, że pojawia się dużo tematów w sprawie odśnieżania samochodu i mandatów chciałbym wyjaśnić parę kwestii. Może pomoże to niektórym w uniknięciu/obniżeniu kwoty mandatu.
Od razu zaznaczam, że nie jestem po prawie ani nie zajmuję się ruchem drogowym i przepisami, więc jak będą jakieś uwagi to piszcie :) Do rzeczy:

Nie ma w przepisach czegoś takiego jak "nieodśnieżony pojazd", możemy tylko mówić o:
1. „Warunkach używania pojazdów w ruchu drogowym” (Art. 52-64 PoRD)
lub o
2. „Warunkach technicznych pojazdów” (Art. 66-67 PoRD).

*W pierwszym przypadku Art. 60. 1:
Zabrania się:
1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

I zgodnie z Taryfikatorem:
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 300 zł.
Zakrywanie tablic rejestracyjnych – 500 zł

*W drugim przypadku jest nieco gorzej. Policja może powołać się na Art. 66. 1.
Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu:

I zgodnie z KW Art. 97, na który wydaje mi się, że powołują się policjanci, mówiący o karze 3000 zł:
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Moim skromnym zdaniem wystawienie 3000 zł mandatu za nieodśnieżenie samochodu jest dość mocnym nadużyciem przepisów i policja powinna powoływać się na Art. 60 dot. użytkowania pojazdów, a nie art. 66 dot. stanu technicznego. Bo czy śnieg na dachu zalicza się do warunków TECHNICZNYCH pojazdu? Z tym pytaniem Was zostawiam
Pobierz
źródło: comment_16709348995qdDQQPFqTYPmsuFSiZJiQ.jpg
  • 10
Bo czy śnieg na dachu zalicza się do warunków TECHNICZNYCH pojazdu? Z tym pytaniem Was zostawiam


@michalx57: Tak. Śnieg ogranicza widoczność.

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu:
@powsinogaszszlaja: Ponownie napiszę. Mi nie chodzi o słuszność odśnieżania, bo oczywiście jest to priorytetowe, lecz stricte o przepisy i podciąganie wykroczeń pod takie paragrafy:
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze