Wpis z mikrobloga

Pytanie do #programowanie #csharp #naukaprogramowania

string startupPlaylist = System.IO.File.ReadAllText(configFilePath + "\" + configFileName);
MessageBox.Show(startupPlaylist);

string configFilePath = Application.StartupPath;
string configFileName = "GPlay.conf";

Dlaczego wrzuca mi do tego stringa startupPlaylist znaki specjalne \r\n na koniec? Co powoduje, że wywala mi błąd
  • 10