Wpis z mikrobloga

20 marca - 87.6k testow - 26.5k pozytywow - 29%
21 marca - 62.8k testow - 21.8k pozytywow - 34%
22 marca - 49k testow - 14.5k pozytywow - 28%
23 marca - 72.4k testow - 16.7k pozytywow - 22%
24 marca - 95.8k testow - 30k pozytywow - 31%
25 marca - 102.5k testow - 34k pozytywow - 33%
  • 2