Warto przypomnieć wartościowy materiał nt Kłamstwa Oświęcimskiego.

Negowanie zbrodni po wojnie

Ten zapoczątkowany jeszcze w czasie wojny proces zatajania i negowania zbrodni ludobójstwa kontynuowano po zakończeniu wojny i trwa on do dziś. Roli tej podjęli się apologeci nazizmu z przyczyn ideologicznych, politycznych i komercyjnych. Nie trzeba dodawać, że ludzie negujący zbrodnie niemieckich twierdzą, że dążą tylko do prawdy historycznej oraz że bronią honoru narodu niemieckiego, stawiając tym samym znak równości między zbrodniarzami
P.....k - Warto przypomnieć wartościowy materiał nt Kłamstwa Oświęcimskiego.

Negow...

źródło: comment_Waa6QnzFII2z0QkosWpizaRiyQGhvo96.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz