Dzisiaj Machine Learning Algorithms (July 2017)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #machinelearning #scala

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1581492691wc8vG1F5sVXviuijejOqSD.jpg
Dzisiaj Machine Learning with Scala Quick Start Guide (April 2019) btw: pierwsza książka z 2019 roku

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #machinelearning #scala

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1581401923E0ZeRJDJzw7jsWnBjqfuVc.jpg
Dzisiaj Learning Python Design Patterns - Second Edition (Ferbruary 2016)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1581314855jlTIaXJ2VYwlKjctrlzx6z.jpg
Dzisiaj Learning Python (December 2015)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_15812491321OHjqSExO0iugk5ITjSiyE.jpg
Dzisiaj Modular Programming with Python (May 2016)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_15811637950lhORiQamAPMCYTHeK5BJv.jpg
Dzisiaj Mastering Python Regular Expressions (February 2017)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1581055803ZlI9mj6FSS7B1vnxTyw6K9.jpg
Dzisiaj Software Architecture with Python (April 2017)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1580980627bOPOON73sYYXrBKJwSveez.jpg
Dzisiaj Modern Python Cookbook (November 2016)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1580883250wDSLSr52FE68LcaVmCxAaB.jpg
Dzisiaj Python High Performance - Second Edition (May 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_SFoXSXtyv90JGVQH1USCSpqLiJ0ywUQU.jpg
Dzisiaj Recurrent Neural Networks with Python Quick Start Guide (November 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_iM4kkshSuJKiolARxNCsYhtvFpgYDRUr.jpg
Dzisiaj Ripple Quick Start Guide (December 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #deeplearning #datascience

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_APrdSM5aMMrwKIQ1I0B6HoPlhxVDE7OM.jpg
Dzisiaj Generative Adversarial Networks Cookbook (January 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #deeplearning #datascience

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_839vBfGjqRs9iUFrAz9s4l2nyItUkGZB.jpg
Dzisiaj Learning Einstein Analytics (January 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #analiza

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_1hPkcSNBbUYO3cR8bMlJ6n6hKfMBHWJ8.jpg
Dzisiaj pfSense 2.x Cookbook - Second Edition (December 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #opensource

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_cM1uylYmKjSizK2bBjLOBCzE3UNOZpqc.jpg
Dzisiaj Hands-On Data Science with R (November 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #jezykr #datascience

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_5rktmdecjunnSGS3Qhvrm0UzF3kfWdQZ.jpg
Dzisiaj Hands-On Reactive Programming with Python (October 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #python

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_P4XpzFfseeyfkIHbq0XFt9xTjV4ilpe8.jpg
Dzisiaj Mastering High Performance with Kotlin (June 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #kotlin

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_o6mCegGO2sGut8luLZHTFpxKp5aMl3dL.jpg
Dzisiaj Learn Scala Programming (October 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #scala

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_sk67FfVXSgoSwgH0NDS8GN8uOJdoPWUW.jpg
Dzisiaj PowerShell Core for Linux Administrators Cookbook (November 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #devops #powershell #linux

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_oCXNEbjfjnS37yIKQcNtUdcyFxTfChsQ.jpg
Dzisiaj Machine Learning in Java - Second Edition (November 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #machinelearning #java

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_nUwMog1J86OceF7VcrDvu7P6Tr4lPMSm.jpg
Dzisiaj Continuous Delivery and DevOps - A Quickstart Guide - Third Edition (October 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #devops

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_QtTKq92h6wNXUHpI9pO45Tjv1SSNZxd0.jpg
Dzisiaj SLearn Type-Driven Development (May 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #javascript

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_jrhYtHHXzPVsQmegRAm9gPmtSheBMkOZ.jpg
Dzisiaj SAS for Finance (May 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #sas #finanse

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_b1th4u6tTevQuR4Ss4CCo3irvXlHxrtu.jpg
Dzisiaj DevOps for Serverless Applications (September 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #devops

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_UYAp7rFKWXKagdOsTkk9Bzh0Mon0Txkv.jpg
Dzisiaj Modern Scala Projects (November 2018)

https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

#packtpubfreelearning #scala

odpowiedź dlaczego nie możesz pobrać "nowych" książek

pdfy/epub/kindle są dostępne dla pozycji zgarniętych za darmo do końca 2018. Nowe pozycje wchodzą tylko na readera. Jeśli coś macie zgarniętego wcześniej a pozycja pojawia się ponownie, to w "moje ebooki" pojawi się dwa razy, raz z pobieraniem a raz tylko z readerea
źródło: comment_KFizqbCt2FgaNpvbHvCNxgOc8Qcw5b23.jpg
@konik_polanowy: dzięki, bo odbierałem przez Twoje wpisy te książki od dawna. Książki, których w sumie i tak nie czytałem - bo łatwiej jest znaleźć na bieżąco coś czego sie potrzebuje. Niemniej, ostatnio chciałem coś sprawdzić, a tam książka w jakiejś wersji demo, w innej już nie ma obrazków bo się w ogóle nie ładują - nie warto na to tracić czas jak dla mnie, stąd #!$%@? z listy. Ale chciałem podziękować