Wpis z mikrobloga

@pearl_jamik: rekord i tak był w grudniu

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,96 zł.
  • Odpowiedz