Wpis z mikrobloga

Tak z ciekawości jak to dalej wygląda? W sensie oni nie są żadnym sądem, ani nie ma adwokata, są po prostu zwykłymi posłami. Jeśli by chcieli kogoś pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności albo wyroku? To jak to dalej się dzieje? Składają jakiś wniosek do sądu na podstawie tych zeznań?
#sejm #polityka
  • 4
@lucky_leo na podstawie materiałów zebranych przez komisję prokuratura wszczyna śledztwo i jak są podstawy do postawienia zarzutów posłowi, to jest kierowany do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, jeśli Sejm przegłosuje wniosek, to poseł dostaje zarzuty i jeśli zostanie prawomocnie skazany traci mandat poselski.
@lucky_leo:

Jeżeli komisja w trakcie postępowania uznała, że dokonane przez nią ustalenia uzasadniają postawienie osobom mającym związek z zakresem przedmiotowym jej powołania zarzutu popełnienia w sposób zawiniony czynu naruszającego Konstytucję lub ustawę, występuje ze wstępnym wnioskiem (postanowionym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków) o pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybunał_Stanu

jeśli Trybunał Stanu skaże kogoś, to nie działa ułaskawienie prezydenta. PiS jest obecnie