Wpis z mikrobloga

#nwo #technokracja #agenda2030 #wielkireset #c40cities #wef #15minutowe

TECHNOKRACJA. Zbigniew Brzeziński "Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era".

Rola USA w odbudowie gospodarki Chin. Zbigniew Brzeziński i Komisja Trójstronna. Inteligentne miasta Smart Cities, a rolnictwo. Technokracja jako ustrój zarządzany przez ekspertów. Energia jako waluta. Technocracy Inc. i Elon Musk. Transformacja świata. Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Społeczeństwo postindustrialne. Era Technetroniczna. Urbanshift. New Urban Agenda. Habitat III. Miasta C40. "Pomiędzy dwoma wiekami: Rola Ameryki w Erze Technetronicznej"
awres - #nwo #technokracja #agenda2030 #wielkireset #c40cities #wef #15minutowe
 TECH...
  • 4
@Ytaremtujest: koncepcja ustroju państwowego, w którym władzę sprawują wyłącznie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, zakładająca, że postęp techniczny może rozwiązać wszystkie problemy społeczne.

Walutą tego systemu może być np. energia.
@awres: Dziś to jest zaszyte pod fetyszem o nazwie "global governance", który sam w sobie jest doktryną neomaltuzjańska, gdzie wszystko jest policzone, kontrolowane i by się spinało. Jeśli czegoś jest za dużo, to wówczas wdraża się środki hamujące bądź redukujące.

https://www.nowoczesnamysl.pl/2020/12/18/neomaltuzjanizm-jako-doktryna-i-metoda-agresji-demograficznej-przeciwko-panstwom-i-narodom-w-tym-przeciw-polsce/
https://wykop.pl/wpis/61307307/nwo-masoneria-revoltagainsthemodernworld-bekazcovi/