@zloty_wkret: UWAGA, pani z gabinetu ministra MSWiA

Pani Jowita KACIK
ur. 9 maja 1978 r.
miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie przed zatrudnieniem politycznym:

„MAW TELECOM INTL" S.A.

źródła dochodów w okresie, o którym mowa w pkt 3: umowy o pracę, "Inco-Veritas" - BON - umowa zlecenie, „FJO" - umowa zlecenie,
--------
Zwracam uage na: MAW TELECOM INTL" S.A. KRS 0000057328

społka jako podmiot zajmujacy sie: Dystrybutor systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych,
źródło: comment_WCR7oStnpR0uAqSMWaOb8z1HZoCZIJTg.jpg
@pixelsketcher: JEszcze jestes zakrótki, zobacz jakie kursy prowadzi nasza Pani:

MANIPULACJA DECYZJĄ I WIZERUNKIEM PRZECIWNIKA PKH003519C
MANIPULATION 2 ECTS

Treść kursu: Kurs stanowi skrócone kompendium wiedzy na temat form i technik manipulacji
współczesnego świata. Szczególne rozszerzenie znajdzie tematyka związana z manipulacją w
mediach, polityce oraz dyskredytacji wizerunkowej przeciwnika.
Zespół realizujący: mgr Jowita Kacik