Wpis z mikrobloga

#solne #burzamagnetyczna #astronomia źródło http://astrohawkeye.blogspot.com

UPDATE 12.09 (12:20 CEST)

Trwa burza magnetyczna kategorii G1 na skutek uderzenia CME z rozbłysku klasy M4.5. Prędkość wiatru słonecznego zmierzona w okolicach Ziemi przez sondę ACE wzrosła minionej nocy z 340 do ponad 450 km/sek., gęstość przekraczała momentami 40 protonów/cm3 - jak na częściowe skierowanie CME jest to dość znaczna gęstość. Zorze polarne uwidoczniły się na szerokościach okołobiegunowych, ale póki co ich zasięg dalej ku południu nie zwiększa się. Rosnący strumień niskoenergetycznych protonów docierających do Ziemi (nadal trwa burza radiacyjna S1 z szansą na wzrost do S2) może świadczyć o nadciągającym CME z rozbłysku klasy X1.6 - uderzenie, najpewniej znacznie silniejsze od pierwszego może nastąpić w najbliższych godzinach.
  • 3