Wpis z mikrobloga

Mamy to! Wygraliśmy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który stwierdził dziś naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wolność wypowiedzi, w zakresie odmowy udostępnienia kalendarza spotkań Prezes TK.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawę osobom i organizacjom - Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Access Info Europe, radcy prawnemu Adamowi Kuczyńskiemu oraz dr hab. prof. UWr Michał Bernaczyk.
Więcej o wyroku i o sprawie piszemy na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/watchdog-wygral-przed-europejskim-trybunalem-praw-czlowieka/

Wołam:


--
Sąd jednomyślnie odrzucił nasz wniosek o zwrot kosztów i wydatków, które wyniosły ok. 28,5 tys. zł*. Tutaj możesz dorzucić się do naszych postępowań sądowych: www.siecobywatelska.pl/wspieraj
* koszt przygotowania odpowiedzi na stanowisko polskiego rządu oraz obsługi prawnej.
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska
WatchdogPolska - Mamy to! Wygraliśmy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, któ...

źródło: ETPCZ Watchdog

Pobierz
  • 16
  • Odpowiedz
@PanMaglev: Wtedy, gdy pytaliśmy m.in. z Mariuszem Kamińskim. Działo się to w okresie poprzedzającym badanie przez Trybunał konstytucyjność ustawy antyterrorystycznej i zasad stosowania kontroli operacyjnej. Ostatecznie do merytorycznego zbadania sprawy nie doszło, wnioskujący o badanie sprawy przez Trybunał, Rzecznik Praw Obywatelskich, wycofał wniosek.
  • Odpowiedz
@N331: Nie muszą udostępnić, stwierdzone zostało, że naruszono art. 10 odmawiając nam informacji.

Ale w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest takie rozwiązanie:

art. 272 § 3. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia
  • Odpowiedz