@Reinspired: abw - agencja bezpieczeństwa wykopu. Tag służy do zakopywania duplikatów i informacji nieprawdziwych, a ty wołasz 100 osób, które niekoniecznie są zainteresowane aferą :).