Wpis z mikrobloga

Kiedyś takie info robiłoby ekstra obroty i wzrosty
#remak
Przedmiotem Umowy są prace montażowe części ciśnieniowej oraz orurowania kotła KVV1 w elektrociepłowni Exergi w Sztokholmie (Szwecja), przewidywana wartość Umowy wynosi 4.230.000,00 EUR netto (równowartość 20.034.549,00 PLN netto) - cena jest ceną ryczałtową, z zastrzeżeniem korekty ceny w przypadku zmian zakresu prac. Prace rozpoczynają się w marcu 2023 r., a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano sierpień 2023 r.
#gielda
  • 2