#piosenki #chrzescijanskie #god #s #people #of #all #nations #mv

Drodzy bracia i siostry, czy pragniecie się usłyszeć głos Pana i powitać powrót Pana? Teraz wybrańców Boga, należących we wszystkich narodach i we wszystkich kierunkach, słyszeli Boży głos, wszyscy powracają do Boga Wszechmogącego. To są pannami mądrymi, które zostają pochwycone i postawione przed tronem Bożym. Jak powiedział Pan Jezus: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (Ewangelia Jana 10:27). Lud Boży we wszystkich narodach w końcu przyjęli Pana! Wpadali w radosny nastrój. Zaśpiewali pieśń „Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga

I
Spójrz na Boże królestwo, gdzie
Zbawienie-przez-Boga-Wszechmogacego - #Piosenki #chrześcijańskie #God #s #people #of ...
  • Odpowiedz