@odys: Wyrazy 6-literowe
bający, bijący, bojący, dający, dojący, dujący, gający, gojący, kojący, kujący, lejący, łający, łojący, mający, myjący, pijący, pojący, rający, rojący, ryjący, tający, tyjący, wijący, wyjący, żujący, żyjący,
Wyrazy 7-literowe
brojący, czający, czujący, ćpający, dbający, dwojący, gnający, gnijący, gnojący, grający, iłujący, imający, klejący, klujący, kłujący, knujący, krający, krojący, kryjący, łkający, olejący, piejący, plujący, prujący, psujący, siejący, snujący, srający, stający, stojący, szyjący, tkający, tlejący, trojący, trujący, udający, ufający, wdający, wiejący,
  • Odpowiedz