Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie przeciwnaruszeniowe w związku z naruszeniem przez #lextusk: zasady demokracji, legalności, niedziałania prawa wstecz, pewności prawa, powagi rzeczy osądzonej, prawa do skutecznej ochrony sądowej, do ochrony tajemnicy zawodowej i wymogów prawa UE dotyczących ochrony danych osobowych.


Ale to jest chlew, jak wy pajace z konfy wejdziecie w jakąkolwiek formę koalicji z tymi miernotami to stanę na głowie by was z tego sejmu wypier... i zamknąć w
  • Odpowiedz