@Lil_young: Bynajmniej nie jestem narodowcem. Po prostu nie rozumiem: po chvj anglicyzować coś, co ma polski odpowiednik? Rozumiem, że w latach sześćdziesiątych w ZSRR rządził Krushev a nie Chruszczow? A po nim był Brezhnev a nie Breżniew? I Gorbachev...
No nic, idę posłuchać Tchaykovskyego i poczytać Pushkina na zmianę z Dostoyevskym :v