Przewiduje, że depersonalizacja i derealizacja będą coraz bardziej powszechnymi zaburzeniami w 21 wieku. Wszystkiemu temu winę będzie zjawisko deterytorializacji opisane przez Deleuzego, który wiąże się z upadkiem systemu znaczeń. Ernst Cassirer pisał, że człowiek poprzez znaki dokonuje interpretacji i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Znaki są więc wszechobecne i stanowią one dla nas punkty orientacji w świecie, dzięki którym możemy się poruszać i funkcjonować. Jednak systemy znaków tworzą struktury i jeśli sama struktura
Al-3_x - Przewiduje, że depersonalizacja i derealizacja będą coraz bardziej powszechn...

źródło: wefwf

Pobierz